Peer Reviewers

Ahmad Asmadi SakatUniversity Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Khoirunnas Jamal, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau

Muhammad MasruriUTHM Malaysia, Malaysia

Moh. HamzahInstitut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

Tawvicky HidayatInstitut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan